ירבוע כלי גילוף בעץ

תנאי השירות

מסמך זה מנוסח בלשון זכר ו/או נקבה, במשים לב לכללי השפה העברית. אין בהתייחסות זו או אחרת בלשון זכר ו/או נקבה מטרה או כוונה להפלות אף אדם באשר הוא על רקע ג'נדר (הזהות המינית בה בחר). למען הסר ספק TC Blades ו/או מי מבאי כוחם הינם עיוורים ככל שהדבר נוגע לנושאי דת/גזע/מין/שיוך עדתי או כל סוג של תיוג או שיוך באשר הם.

השירות, להלן "השירות" כולל את מלוא מגוון הברירות והבחירות והמוצרים המוצעים ללקוח במסגרת השימוש באתר, ובמוצרי ושירותי החברה כפי שיפורטו להלן וישונו מעת לעת לרבות מבצעים שונים, הוספה או גריעה של מוצרים ושינוי במחירים. אין חובה על החברה או מי מבאי כוחה לדווח על כל שינוי שנעשה בתנאי השירות. השינויים יהיו ברי תוקף מרגע פרסומם ובכלל.

אני המזמין, להלן "המזמין", "הלקוח", "הקונה" מצהיר בזאת שקראתי, הבנתי, ואני מסכים ללא עוררין לכל תנאי השירות המפורטים להלן:

מסמך זה הוא חוזה בעל תוקף מחייב בין המזמין ובין www.tcblades.net, להלן "החברה" , "הספק" , "המשווק", "היצרן", "המוכר", חברת האם של כלי ירבוע .

מבוא

היצרן הינו עסק משפחתי קטן, המתמחה בייצור כלים חדי-להב בעבודת יד למטרות שונות, ובטכניקות מסורתיות. אנו מודעים לאתגרים המוצבים בפני לקוחותינו בזמן רכישה דרך האינטרנט ועושים ככל שביכולתינו להבטיח כי חווית הרכישה, השימוש והשירות יהיו לשביעות רצונכם. אנו עושים כל שביכולתינו להבטיח כי המוצרים שתרכשו ישמשו אתכם היטב למשך זמן רב. אנא שימו לב שהזמנת מוצרים בהזמנה-מיוחדת היא דבר שונה בתכליתו מהזמנת מוצרים המסופקים מן ה"מדף". כל מוצר מן המוצרים המוצעים להזמנה מיוצר עבור המזמין באופן מיוחד. הכנת המוצרים דורשת זמן רב יחסית היות שהמוצרים מיוצרים בעבודת יד ובטכניקות מסורתיות ועל ידי שני אנשים בלבד. להלן מידע חשוב בדבר הליך ההזמנה והמשמעויות הנגזרות ממנה. אנא קראו היטב לפני ביצוע הזמנות מאיתנו. למען הסר ספק – לא יהיו חריגות מתנאים אלה:

 1. התנאים המובאים להלן סוגלו מתנאי השירות של חברת האם, כפי שמופיעים בכתובת https://www.tcblades.net/information/terms-of-service. התנאים סוגלו לנושא רכש כלים בשוק הישראלי, ואין בהם בכדי לגרוע מהתנאים והתקנות המופיעים בתנאי השימוש של חברת האם. למען הסר ספק, ביצוע הרכישה כמוה כהסכמת הרוכש לתנאים המובאים כאן, ובכפוף לתנאי השירות של חברת האם.
 2. המכירה לבגירים שמלאו להם 18 שנה ומעלה בלבד. אנו שומרים את הזכות לבקש מכל מזמין להציג בפנינו הוכחה בדבר זהותו וגילו בכל זמן. סירוב להיענות לדרישה זו באם תעלה תוביל להפסקת הליך ההזמנה, ואף לביטולה באופן מיידי. אנו שומרים את הזכות לסרב מכירה ו/או שירות ו/או התקשרות עם כל אדם או חברה ללא כל צורך במתן סיבות, או הסברים לכך.
 3. המכירה לאנשים פרטיים בלבד, ולא לסיטונאים ו/או חברות ו/או קבוצות רכש. *סיטונאים ו/או מארגני קבוצת רכש ו/או חברות מוזמנים לפנות אלינו ישירות לאימייל info@jerboatools.com לקבלת פרטים נוספים. בפנייתכם אנא ציינו את שימכם (שם פרטי שם משפחה), שם העסק (או הקהילה הוירטואלית אותה אתם מייצגים), ומהות השאילתה לרבות איזה כלים ובאיזה כמות אתם מעוניינים להזמין.
 4. כל העיסקאות סופיות בהחלט, למעט מקרים בהם יחליט היצרן לפעול אחרת וזאת מבלי לפגוע באף זכות מזכויותיו. היצרן שומר לעצמו את הזכות להתיר עסקאות תוך זיכוי חלקי או מלא גם במקרים בהם אין הדבר עולה בקנה אחד עם סופיות העסקה. הכל בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי של היצרן ולגופו של כל מקרה לחוד.
 5. ביטול עיסקה עד 21 ימי עסקים מיום ביצוע ההזמנה. עסקאות שיבוטלו לאחר מועד זה יזוכה המזמין בניכוי של 30% מהיקף העיסקה. למען הסר ספק בכל מקרה לא יסופקו כלים לפני היום ה-21 מיום ההזמנה.
 6. הזמנות ייוצרו על בסיס "כל הקודם זוכה", וכך גם יסופקו.
 7. הזמנה שלא הושלמה, מכל סיבה שהיא, לא תבוצע עד להשלמת תהליך ההזמנה במלואו לרבות תשלום על סך 100% מסכום ההזמנה מראש. הזמנות שלא הושלמו יהיו בטלות ומבוטלות בתוך 48 שעות מתחילת תהליך ההזמנה. לא תימסר הודעה בדבר ביטול הזמנות שלא הושלמו. למען הסר ספק – התשלום עבור הזמנה יבוצע מראש ובמלואו בעת ביצוע ההזמנה. מזמין שלא השלים את הזמנתו בתוך הזמן הנקוב (48 שעות) והזמנתו בוטלה יפסיד את מקומו בתור לייצור ההזמנה.
 8. הזמנה שייצורה הושלם תשלח אל המזמין בדואר רשום וללא דיחוי למעט מקרים בהם הובהר ללקוח קודם לכן כי ייתכן עיקוב מסוים במשלוח ההזמנה.
 9. התשלום על המשלוח כלול בהזמנה כסעיף נפרד.
 10. הזמנות יסופקו ללקוחות במשלוח בדואר רשום, במקרים מיוחדים עליהם תחליט החברה, יסופקו הזמנות בדרכים אחרות.
 11. החברה תהיה הפוסק הבלעדי בנושא אופן מסירת ההזמנה לידי הלקוח.
 12. מזמין יוכל לפנות בכל שלב לכתובת אי-מייל service@jerboatools.com ולברר את מצב ביצוע הזמנתו. בתגובה תספק לו החברה את המידע הבא :
  א. האם ההזמנה נמצאת או לא נמצאת כבר על במת הייצור.
  ב. מהו הצפי למשלוח ההזמנה אל המזמין. (תאריך משוער למשלוח)
 13. הסחורה תשלח למזמין בתוך 90 יום מתאריך ביצוע ההזמנה. הזמנה שלא נישלחה בתוך 90 יום תבוטל, והלקוח יזוכה מיד על מלוא הסכום ששילם בעת ההזמנה.
 14. הזמנות משולמות ייוצרו על בסיס "כול הקודם זוכה". לא ניתן לשנות את מיקום ההזמנות לראש התור או לקדמן כלל. למען הסר ספק, לא ניתן לקצר זמני המתנה עבור הזמנות.
 15. גילוף עץ כעיסוק הינו דבר מסוכן. סכיני וגרזני גילוף כמו גם כלי גילוף אחרים מכל הסוגים הם כלים מסוכנים מאד העלולים לגרום לפציעה ואפילו למוות. המזמין מצהיר בזאת כי הוא מסכים שאין במכירת כלי זה או אחר על ידי החברה, בחזקת המלצה מטעמה אליו (הלקוח) במפגיע או במרומז, לעשות בכלי שרכש שימוש כלשהו. המוכר לא יהיה אחראי לכל נזק מכל סוג שיגרם כתוצאה משימוש בכלים בין אם למזמין עצמו או בין אם לאדם אחר באופן ישיר או עקיף וכתוצאה משימוש כלשהו בכלי ובכלל.
 16. לא ניתן להחליף או לקבל החזר על אביזרי השחזה שנעשה בהם שימוש כלשהו.
 17. אביזרי ההשחזה אינם נכללים תחת מדיניות האחריות, לא יינתן שירות לשום אביזר השחזה באשר הוא אשר נעשה בו שימוש כלשהו.

אחריות

כל המוצרים מיוצרים בעבודת יד ובשיטות מסורתיות. כפועל יוצא, כל המוצרים מפגינים סימני ייצור, שוני בגדלים, שוני ברדיוסי הלהב, שריטות משחזת, דפיקות פטיש, עיקומים, עיקולים, שינויים בצבע ועוד מספר רב של סימני היכר הידועים בחפצים מסוג זה, וככל שהדבר בא לידי ביטוי מפעם לפעם ובין כלי לכלי. המזמין מסכים בזאת כי תכונות אלה אינן ולא יחשבו ל"פגמים" לא במובן האסטתי ולא במובן השימושי. המזמין מאשר בזאת שהוא מבין כי זהו אופיו של המוצר וכי לא יהיו לו תלונות, דרישות או תביעות מכל סוג בנושא זה.

גרזני גילוף וסכיני גילוף לעץ ירוק אינם מיועדים לגילוף עץ יבש או קפוא. לא תינתן אחריות לכלים שמראים סימנים לכך שהשימוש אינו סביר. ההחלטה האם לתקן או להחליף כלי זה או אחר לשיקול דעתו הבלעדי של היצרן . כלי שהוכרז "אבוד" או "פסול" על ידי היצרן לא יזכה את הקונה בהחזר כספי או בהחלפת הכלי תמורת כלי חדש תחתיו.

שירות

שירות עבור כלים ניתן 100% חינם תחת אחריות כל עוד הכלי עבורו נדרש השירות עומד בתנאים הבאים:

 1. הכלי משמש אך ורק למטרה לשמה יוצר. כלים שישמשו עבור גילוף עץ ירוק שעבר הקפאה לא יהיו זכאים לשירות תחת אחריות. כלים שניפגמו כתוצאה משימוש בעץ לא מתאים ו/או הפעלת כוח מופרז ובזוית תקיפה חדה עד לכדי פגיעה בלהב הכלי/או שחרגו בכל דרך או אופן אחר מהנורמות לשימוש סביר, לא יהיו תחת אחריות.
 2. ניתן לקבל שירות בתשלום על מנת לנסות ולתקן (במידת האפשר) ו/או לחדש להבי כלים שנישברו כתוצאה משימוש לא הולם תמורת תשלום. היצרן אינו מתחייב שנסיונות השיפוץ או החידוש יצלחו. למען הסר ספק: כלים שישברו או יהרסו במהלך נסיון היצרן לחדשם או לשפצם לא יוחלפו בעד כלים חדשים ויחשבו "שבר“, ”פסולת“, ”פחת" שאין עליהם החזר כספי או החזר טובין תחתם. במקרים מסוג זה, לא יהיה היצרן חייב בשום פעולה נוספת אל מול הלקוח למעט חובה לידע את הלקוח בדבר כישלונו בחידוש הכלי.
 3. למרות האמור לעיל, היצרן שומר לעצמו את הזכות לספק אחריות ושירות על כלים גם אם אינם מכוסים תחת הסכם התקשרות זו – על פי שיקול דעתו הבלעדי, ומבלי צורך במתן הסברים להחלטתו, ומבלי לפגוע בכל זכות מזכויותיו.
 4. לקוח המעונין בשירות במסגרת האחריות עבור כלים יפנה בכתב לכתובת service@jerboatools.com ויצרף תמונות עדכניות וברורות של הכלי, מהות השירות הדרוש לכלי, שם הקונה ושם המשפחה של הקונה, כתובת מגוריו, ותאריך רכישת הכלי מהיצרן. כלי שנרכש 36 חודשים ומעלה ליום קריאת השירות אינו באחריות, והשירות יוצע לבעליו תמורת תשלום. התשלום על פעולות תחזוקה, תיקון, ושיפוץ מראש ובמלואו. לא ניתן לבטל עיסקאות שירות לאחר ביצוע פעולות השירות.
 5. קריאת שירות עבור כלים באשר הם תינתן אך ורק לרוכש המקורי תוך אימות פרטיו ופרטי הרכישה המקוריים של הכלי.
 6. היצרן לא ישא בכל עלות משלוח של כלי או כלים מבית הלקוח או בחזרה אליו בתום מתן השירות. התשלום עבור משלוחים מהלקוח אל היצרן ובחזרה ישולמו על ידי דורש השירות מראש.
 7. כלים הדורשים שירות ישלחו בדואר רשום בלבד לכתובתינו.
 8. הלקוח יספק בהודעת אימייל לכתובת service@jerboatools.com צילומים עדכניים וברורים של הכלי, בזמן הפניה לקבלת שירות, ואישור משלוח בדואר רשום נושא חותמת הקופה ומספר איתור דואר רשום (מדבקה+ברקוד).
 9. היצרן לא יהיה אחראי כלל למקרים של אובדן משלוח, איתור משלוח, או כל פגיעה במשלוח בזמן המשלוח אלינו, או מאיתנו חזרה ללקוח. כלים שיגיעו פגועים כתוצאה מאירוע בזמן המשלוח יצולמו על-ידי היצרן וישלחו ללקוח למטרותיו הוא מול המשלח.
 10. האחריות על כלים אינה כוללת התכהות הלהב או השחזתו מחדש. לקוחות המעוניינים שנשחיז את כליהם יכולים לקבל שירות זה תמורת תשלום. למען הסר ספק: השחזת כלים אינה נכללת באחריות.

לא ינתן שירות "במקום" או "מעכשיו לעכשיו" עבור אף כלי בשום מצב. מסירת כלים תתבצע אך ורק דרך משלוח דואר רשום כפי שפורט לעיל. עבור כל כלי שיתקבל על ידי היצרן תשוגר למוסר הערכת זמן לביצוע העבודה ומשלוח הכלי בחזרה אליו לרבות מהות השירות הדרוש עבור כל כלי.
כלים שהיתקבלו לטיפול ישלחו חזרה לבעלים בתום השירות ולא יאוחר 90 ימי עסקים מיום קבלתם לידינו.